Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Orthic Triangle -- Ορθικό τρίγωνο - Ορθόκεντρο

Orthic Triangle -- from Wolfram MathWorld



http://www.cut-the-knot.org/triangle/altitudes.shtml



https://www.artofproblemsolving.com/community/c4t48f4h1365791_orthocenter_proof



http://www.math.wisc.edu/~robbin/461dir/ortho-in.pdfhttp://www.math.wisc.edu/~robbin/461dir/ortho-in.pdf







#Γεωμετρία , #Ορθόκεντρο, #Ύψη τριγώνου, #Τρίγωνο