Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Απολλώνιος ο Περγαίος Μέγας Γεωμέτρης

Τεύχος 4, Ευκλείδης Β΄

mathematica.gr • Προβολή θέματος - Ανισότητα με κυβικές ρίζες

mathematica.gr • Προβολή θέματος - Ανισότητα με κυβικές ρίζες

mathematica.gr • Προβολή θέματος - Γραφική παράσταση!

mathematica.gr • Προβολή θέματος - Γραφική παράσταση!Γραφική παράσταση, τριγωνομετρικές και πολυώνυμα...

mathematica.gr • Προβολή θέματος - Euler Competition 2016/3

mathematica.gr • Προβολή θέματος - Euler Competition 2016/3Ενδιαφέρουσα λύση.

The simple math that helped mathematicians solve a vexing problem in the kids’ card game “Set” — Quartz

The simple math that helped mathematicians solve a vexing problem in the kids’ card game “Set” — QuartzΛύνοντας ένα εξαιρετικό παιχνίδι με Μαθηματικά.

The simple math that helped mathematicians solve a vexing problem in the kids’ card game “Set” — Quartz

The simple math that helped mathematicians solve a vexing problem in the kids’ card game “Set” — QuartzΛύνοντας ένα εξαιρετικό παιχνίδι με Μαθηματικά.

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Arc Midpoint Computation

Arc Midpoint ComputationΕύρεση συντεταγμένων μέσου σημείου ενός τόξου κύκλου.