Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

The simple math that helped mathematicians solve a vexing problem in the kids’ card game “Set” — Quartz

The simple math that helped mathematicians solve a vexing problem in the kids’ card game “Set” — QuartzΛύνοντας ένα εξαιρετικό παιχνίδι με Μαθηματικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου