Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Πρώτοι και κόσκινο Ερατοσθένη

http://www.sciencealert.com/an-ancient-greek-algorithm-could-be-the-key-to-finding-new-prime-numbers

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου