Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

co.combinatorics - The factorial of -1, -2, -3, ... - MathOverflow

co.combinatorics - The factorial of -1, -2, -3, ... - MathOverflowΠαραγοντικό αρνητικών αριθμών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου